Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare
Alte_documente
2024_1
2022_4
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2023_1
2023_2
2023_3
2023_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 83 pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni şi a structurii aflată în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 82 privind unele măsuri pentru reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 81 pentru constituirea Structurii Comunitare Consultative la nivelul U.A.T. Comuna Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 80 pentru anularea creanțelor fiscale, reprezentând amenzi contravenționale, ale unor

debitori-persoane fizice decedate

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 79 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 78 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 77 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 76 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială


H O T Ă R Â R E A   Nr. 75 privind unele măsuri pentru reorganizarea Poliției Locale Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 74 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 73 privind ratificarea Dispoziției nr. 996 din 3 noiembrie 2023 a Primarului Comunei Răducăneni pentru rectificarea bugetului local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 72 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 18.347 mp înscris în Cartea Funciară nr. 62148 Răducăneni, proprietate privată a comunei


H O T Ă R Â R E A   Nr. 71 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 60442 Răducăneni, proprietate publică a comunei
    
 

  

  

1 2 345

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local