Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_2

Doc_inf_financiare
Alte_documente

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL                                                           Regulamentele privind procedurile administrative                       


     REGULAMENTUL cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al  Comunei Răducăneni (Anexa la Hotărârea nr. 10 din 25.02.2021)


   Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni (Anexa la Hotărârea nr. 9 din 25.02.2021)


   Codul etic și de integritate al funcționarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Răducăneni, județul Iași

   Codul etic și de integritate al personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Răducăneni, județul Iași


  

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizanizatorice, tremenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizanizatorice, tremenele și circulația proiectelor de dispoziții ale primarului