Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2021_2
2021_3
2021_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

PROCES-VERBAL din 06 mai 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 20  pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021, precum și pentru modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 15 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2021 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

 

PROCES-VERBAL din 22 aprilie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 19 privind numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 18 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistență Socială


H O T Ă R Â R E A   Nr. 17 privind reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, în anul 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 16 pentru stabilirea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 15  pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021


PROCES-VERBAL din 31 martie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 14 pentru stabilirea situațiilor de necesitate în care primarul comunei poate acorda ajutoare de urgență,  precum și pentru aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență


H O T Ă R Â R E A   Nr. 13 pentru transformarea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului contabilitate, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent  


PROCES-VERBAL din 25 februarie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 41 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, precum și pentru aprobarea Contractului de delegare nr. 48/2009 consolidat, cu modificările și completările aduse prin Actele adiționale nr. 1 - 41 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de 2.000 mp teren, proprietate publică a comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 9 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


PROCES-VERBAL din 29 ianuarie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 8 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56, situat în comuna Răducăneni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 6  privind numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul  2021, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


H O T Ă R Â R E A   Nr. 3 privind însușirea în domeniul privat al comunei a două containere sanitare și darea acestora în administrare și folosință gratuită Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 2  privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2021 – 2022     


H O T Ă R Â R E A   Nr. 1 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 40 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A


  

  

1 2 34