Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2021_1
2021_2
2021_3

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

PROCES-VERBAL din 28 decembrie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 64 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021


PROCES-VERBAL din 20 decembrie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 63 privind împuternicirea domnului Ilie Viorel, pentru a reprezentanta legal Comuna Răducăneni în cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală „Dealurile Bohotinului”, pentru a face parte din structurile decizionale ale asociației și pentru a semna documentele elaborate în cadrul acestor structuri în numele Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 62 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 61 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, în anul 2021 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 60 pentru ratificarea Dispoziţiei nr. 912 din 8 decembrie 2021 a Primarului Comunei Răducăneni privind rectificarea bugetului local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 59 pentru aprobarea listei de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuință socială, pentru repartizarea efectivă a locuințelor sociale disponibile și pentru stabilirea chiriei lunare aferentă fiecărei locuințe


H O T Ă R Â R E A   Nr. 58 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2022

 

PROCES-VERBAL din 24 noiembrie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 57 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 56 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021


 H O T Ă R Â R E A   Nr. 55 pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni şi ale structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 54 pentru asigurarea suportului IT în vederea organizării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro


PROCES-VERBAL din 26 octombrie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 53 pentru aprobarea modificării și completării Contractului de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Â R E A   Nr. 52 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 51 pentru aprobarea înregistrării U.A.T. Comuna Răducăneni în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), precum și pentru aprobarea înrolării în platforma „Ghișeul.ro” 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 50 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 11 din 31 martie 2014 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind clasificarea unor drumuri sătești/secundare continue în categoria de drum comunal


H O T Ă R Â R E A   Nr. 49 pentru prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia


H O T Ă R Â R E A   Nr. 48 pentru aprobarea inițierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General

al comunei Răducăneni  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 47 privind aprobarea documentației tehnico-economice, respectiv proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școală primară și grădinița Trestiana, comuna Răducăneni, județul Iași” 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 46 pentru aprobarea cererii de finanțare a obiectivului  de investiții „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi  prin Programul  Național  de  Investiții ”Anghel Saligny”, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții


H O T Ă R Â R E A   Nr. 45 pentru aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56, situat în comuna Răducăneni, județul Iași” prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții


 


  

  

12 34

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local