Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_4
Doc_inf_financiare
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
Cereri_tip
Publicatii_casat

09.03.2009

CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

CERTIFICAT DE URBANISM

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Urbanism | Cereri tip | Publicație căsătorie

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Regulamentul local de urbanism