Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_4

Doc_inf_financiare

2022_4
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2023_1
2023_2
2023_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 55 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C10-I2-94 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 54 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 18.347 mp, proprietate privată a comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 53 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unui teren în suprafață de 1.500 mp, proprietate publică a comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 52 pentru neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, în cadrul Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029


H O T Ă R Â R E A   Nr. 51 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 50 privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate (S.F.) în vederea realizării obiectivului de investiții „Realizare stație de pompare/ridicare a presiunii, extindere rețea de alimentare cu apă, precum și redimensionare tronson de canalizare în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 49 privind aprobarea întocmirii proiectului tehnic de execuție în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire teren multisport în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 48 pentru modificarea Hotărârii nr. 28 din 30 mai 2023 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea trecerii unui bun imobil-teren din domeniul public al U.A.T. Comuna Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași      


H O T Ă R Â R E A   Nr. 47 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 1 din 31 ianuarie 2023 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2023, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2023 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 46 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru  obiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, finanțat prin Programul  Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 45 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, a devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 44 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici, după încheierea procedurilor de achiziție publică


H O T Ă R Â R E A   Nr. 43 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 42 privind ratificarea Dispoziției nr. 568 din 26 iunie 2023 a Primarului Comunei Răducăneni pentru rectificarea bugetului local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 41 privind aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire teren multisport în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 40  pentru aprobarea Actului Adiţional privind modificarea și completarea Statutului

 Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal  Iaşi – ARSACIS


H O T Ă R Â R E A   Nr. 39  pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 38  privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unui teren în suprafață de 1.000 mp,  proprietate privată a comunei

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 37  privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a unui bun imobil – teren aflat în proprietatea publică a comunei, în vederea construirii unui sediu pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 36  privind reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, în anul 2023 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35 privind aprobarea depunerii proiectului „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în aria de operare a APAVITAL S.A.” și a încheierii acordului de parteneriat cu societatea APAVITAL S.A.  pentru proiectul „Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente în aria de operare a APAVITAL S.A.”

 

   
 

  

  

1 2 │3│4

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local