Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2024
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2024_1

Doc_inf_financiare
Alte_documente
2023_5
2022_4
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2024, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 30 ianuarie 2024 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2024, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2024 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 9 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădinița Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”  și a indicatorilor tehnico – economici actualizați


H O T Ă R Â R E A   Nr. 8 pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2024 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 pentru aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2024


H O T Ă R Â R E A   Nr. 6 privind implementarea proiectului „Dotarea cu utilaje și echipamente specifice pentru servicii publice, comuna Răducăneni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap,

pentru anul 2024  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale, de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 3 pentru aprobarea utilizării sumei de 394.986,74 lei din disponibilul bugetului local

înregistrat la finele anului 2023, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare în bugetul Comunei

Răducăneni pentru anul 2024


H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat

de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2024 – 2025   


H O T Ă R Â R E A   Nr. 1 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu luna ianuarie 2024

 


 


 

  

  

1 │2 │3│4

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local