Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

2022_4
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2023_2
2023_3
2022_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 16 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 15  pentru modificarea și completarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare dintre APAVITAL SA și utilizatorii serviciului  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 14  privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 62090 Răducăneni, aflat  în domeniul public al comunei, în 2 loturi     


H O T Ă R Â R E A   Nr. 13 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 61150 Răducăneni, aflat  în domeniul public al comunei, în 2 loturi     


H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 61035 Răducăneni, aflat  în domeniul public al comunei, în 3 loturi


H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 pentru atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a unor bunuri imobile-construcții cu destinația stații de pompare apă potabilă și rezervoare aflate pe teritoriul administrativ al comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 10  pentru revocarea Hotărârii nr. 45 din 30 august 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru actualizarea denumirii, a elementelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniului public al comunei 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 9 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării

unei suprafețe de 955 mp teren, proprietate publică a comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 8 pentru darea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren comunei Costuleni, județul Iași, precum și acordarea dreptului de executa lucrări pe aceste terenuri și de a se racorda la Stația de pompare Răducăneni-Vest,  în vederea realizării investiției „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Cozia, comuna Costuleni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 privind aprobarea împuternicirii U.A.T. Județul Iași – Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării, pentru U.A.T. Comuna Răducăneni – Consiliul Local al Comunei Răducăneni, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin  Programul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație


H O T Ă R Â R E A   Nr. 6  privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, revizuite 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de 2.000 mp teren, proprietate publică a comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 pentru aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 3 pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul 2023, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2023 – 2024   


H O T Ă R Â R E A   Nr. 1  pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2023 


 

  

  

1 2 34

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local