Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

Welcome

09.03.2009

MONITORUL OFICIAL LOCAL                                                                Documente și informații financiare

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 20  pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021, precum și pentru modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 15 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2021 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


H O T Ă R Â R E A Nr.15 pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021


Proiect de hotărâre pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021


DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE la 31.12.2020

Situația activelor fixe amortizabile

Situația activelor fixe neamortizabile

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală

Balanța sintetică

Bilanț

Contul de execuție 2A: Administrația locală - finațare integrală din buget - cheltuieli

Contul de execuție 2E: Administrația locală - activități finanțate  integral din venituri proprii - cheltuieli

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 51.02 -Autorități publice și acțiuni externe

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 54.02 -Alte servicii publice generale

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 61.02 -Ordine publică și siguranță națională

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 65.02 – Învățământ

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 65.10 - Învățământ

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 66.02 – Sănătate

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 67.02 – Cultură, recreere și religie

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 68.02 – Asigurări și asistență socială

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 68.10 – Asigurări și asistență socială

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 70.10 – Asigurări și asistență socială

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 74.02 – Protecția mediului

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 84.02 – Transporturi

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 84.10 – Transporturi

Contul de execuție 2A: Administrația locală - finațare integrală din buget- Venituri

Contul de execuție 2E: Administrația locală - finațare integrală din buget- Venituri

Contul de rezultat patrimonial

Situația fluxurilor de trezorerie – Bănci

Situația fluxurilor de trezorerie

Disponibil din mijloace cu destinație specială

  

Proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele

Comunicări cu privire la execuția bugetară

Bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora

Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor, inclusiv părțile restante

Bugetul general consolidat

Registrul datoriei publice locale

Registrul garanțiilor locale

Programul de investiții publice