Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2024_1

Doc_inf_financiare
Alte_documente
Informare_asupra_proiectelor
pv_2024
Publicatii_casat_2024
ADCFOACP_CfL

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL                                                                                                                 Alte documente

  

CERTIFICATE DE URBANISM


 01.11.2019 - 31.01.2020


01.02.2020-29.02.2020

  

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE


Tabel cu autorizațiile de construire/desființare emise în perioada anilor 2017-2020

 

01.11.2019 - 31.01.2020


01.02.2020-29.02.2020

  

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilor primarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației locale

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele ședințelor publice

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local

Publicarea declarațiilor de căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună si necesară