Home
Contact

Istoric
Primar5
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2021

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_2

Doc_inf_financiare
Alte_documente
Contact


Organigrama
SVSU
Disp_caract_normativ
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
2021_2
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Publicatii_casat_2022
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products


ALEGERI _LOCALE_2020

Comuna RĂDUCĂNENI

De interes

23.03.2023 ANUNȚ privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă de șofer, grad I, organizat în data de 23 martie 2023

23.03.2023 ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă de șofer, grad I, organizat în data de 23 martie 2023


RAPORT DE ACTIVITATE CU PRIVIRE LA REALIZĂRILE d-Iui PRIMAR VIOREL ILIE ÎN PERIOADA DE MANDAT


14.03.2023 ANUNȚ în urma selecției dosarelor de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă de șofer, grad I, organizat în data de 23 martie 2023, proba scrisă


27.02.2023 ANUNȚ privind organizarea în data de 23 MARTIE 2023, ora 10,00 – PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de ȘOFER, GRAD I


ANUNȚ privind demararea unei proceduri de tranfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice de execuție

ANUNȚ Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe data de 28 februarie 2023 me

09.03.2009

județul Iași

Istoric | Galerie foto | Contact | Primar | Viceprimar | Organigramă | S.V.S.U. | Dispoziții cu caracter normativ | Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese | Strategie de dezvoltare | Informații obligatorii conform legii | Alte informații | Urbanism | Cereri tip | Publicație căsătorie | Carieră | Organizare | Evidența persoanelor | Stare civilă

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro

Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/

Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/http://catalinhadar.wix.com/lemn

  

DISPOZIȚIA Nr. 244 pentru adoptarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională și a Planului de integritate în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul instituției

DECLARAȚIE privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonateleStrategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

PLAN DE INTEGRITATE al Primăriei comunei Răducăneni, județul Iași

Anunț consultare publică

întocmire PUZ pentru construire centru comercial

ANUNȚ


de atribuire contract de servicii de catering pentru Centrul Educațional Răducăneni, Județul Iași, în cadrul proiectului Familia fără frontiere, cod SMIS 137429, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANUNȚ COLECTIV

pentru comunicarea prin publicitate