Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_4

Doc_inf_financiare
Alte_documente
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2022_1
2022_2
2021_3
2022_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 57 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului

Romila Petru, membru al Partidului Național Liberal, urmare a demisiei


H O T Ă R Â R E A   Nr. 56 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare nr. 48/2009 – consolidat 2021, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi  APAVITAL S.A.


H O T Ă R Â R E A   Nr. 55 pentru aprobarea transformării funcției contractuale de execuție vacantă de muncitor necalificat, grad I din cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală, în funcția contractuală de execuție de șofer, grad I 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 54 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 53 privind ratificarea Dispoziţiilor cu nr. 792 din 27 septembrie 2022 și cu nr. 832 din 12 octombrie 2022 ale Primarului Comunei Răducăneni pentru rectificarea bugetului local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 52 privind modificarea Hotărârii nr. 30 din 30 iunie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru revocarea dreptului de administrare acordat Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” asupra a două imobile-clădiri și a terenului aferent acestora, bunuri care aparțin domeniului public al comunei 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 51 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 29 din 30 iunie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 12 din 27 februarie 2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare


 H O T Ă R Â R E A   Nr. 50 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 20 din 30 martie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal  Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice


H O T Ă R Â R E A   Nr. 49 privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 19 din 30 martie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala << Spiru Haret >> Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice


H O T Ă R Â R E A   Nr. 48 privind modificarea Hotărârii nr. 18 din 30 martie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice


H O T Ă R Â R E A   Nr. 47 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 46 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2022


H O T Ă R Â R E A   Nr. 45 pentru actualizarea denumirii, a elementelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei


H O T Ă R Â R E A   Nr. 44 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, pentru anul școlar 2022-2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 43 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, pentru anul școlar 2022-2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 42 privind reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, în anul 2022 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 41 pentru modificarea Anexelor nr. 3 și nr. 4 la Hotărârea nr. 64 din 27 noiembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea documentelor necesare organizării și funcționării

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Răducăneni


  

  

1 2 34

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local