Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_4

Doc_inf_financiare
Alte_documente
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2022_1
2022_2
2022_3
2022_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal  Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice


H O T Ă R Â R E A   Nr. 19 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala „Spiru Haret” Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice


H O T Ă R Â R E A   Nr. 18 pentru aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice


H O T Ă R Â R E A   Nr. 17 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unui teren în suprafață de 910 mp,  proprietate privată a comunei


H O T Ă R Â R E A   Nr. 16 pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Comunei Răducăneni   


H O T Ă R Â R E A   Nr. 15 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2022, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 25 februarie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2022, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2022 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 14 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 13 pentru modificarea Hotărârii nr. 25 din 4 noiembrie 2020 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi componenţa acestora


H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unui teren în suprafață de 1.000 mp,  proprietate privată a comunei


H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare piață agroalimentară în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 12 din 27 februarie 2015 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind atestarea domeniului privat al Comunei Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Â R E A   Nr. 9 pentru trecerea unor terenuri în suprafață totală de 50,00 hectare având categoria de folosință „pășune” din domeniul public în domeniul privat al comunei și punerea la dispoziția Comisiei locale Răducăneni pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea punerii în executare a Hotărârii nr. 166 din 28 aprilie 2020 a Comisiei județene Iași pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor   


H O T Ă R Â R E A   Nr. 8 pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2022


H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 34 din 30 octombrie 2014 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind trecerea în domeniul public al Comunei Răducăneni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a unor terenuri având categoria de folosință „pășune”, în suprafață totală de 226,67 hectare


H O T Ă R Â R E A   Nr. 6  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului

Dobrin Ion, membru al Partidului Social Democrat


H O T Ă R Â R E A   Nr. 5  privind unele reglementări referitoare la parcul auto al U.A.T. Comuna Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 4  pentru constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 3  privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2022 – 2023   


H O T Ă R Â R E A   Nr. 2 pentru aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2022


H O T Ă R Â R E A   Nr. 1 pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul  2022, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
  


  

  

1 2 34

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local