Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_2
DAE
Doc_inf_financiare
Alte_documente
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2022_1
2021_2
2021_3

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 27 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 26 pentru aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al Comunei Răducăneni”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 25 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2022, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 25 februarie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2022, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2022 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 24 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Comunei Răducăneni a două imobile-construcții, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării


H O T Ă R Â R E A   Nr. 23 pentru aprobarea raportului de evaluare și vânzarea directă a terenului în suprafață de 1.000 mp înscris în Cartea Funciară nr. 61981 Răducăneni, teren aflat în proprietatea privată a comunei 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 pentru aprobarea depunerii proiectului „Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Răducăneni, județul Iași” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, precum și pentru aprobarea instalării, pe teritoriul comunei, a 2 stații de încărcare pentru vehicule electrice


H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare piață agroalimentară în localitatea Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici
 
  


  

  

1 2 3

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local