Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2021_1
2021_2
2021_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

PROCES-VERBAL din 06 octombrie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 44 pentru aprobarea devizului lucrărilor rămase de executat, actualizat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea devizului general actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici


PROCES-VERBAL din 27 septembrie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 43 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici   pentru  obiectivul  de investiție „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F,  în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 42 pentru aprobarea completării și modificării Anexei  la  Hotărârea  nr. 23  din  30  iunie 2021  privind întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) în vederea realizării obiectivului de investiție „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi


H O T Ă R Â R E A   Nr. 41 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 40 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădinița Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 39 devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”,  precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 38 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările  rest de executat , a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare școală primară și grădinița Trestiana, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   NR. 37 privind aprobarea  actualizării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), a devizului general actualizat ,  precum și  pentru  aprobarea  noilor  indicatori tehnico-economici   la obiectivului de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56, situat în comuna Răducăneni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 36 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021, precum și pentru modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 15 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2021 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Â R E A   Nr. 35 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în

Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”  pentru  anul  școlar 2021-2022


H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 pentru desemnarea reprezentatului Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Comisia pentru Evaluarea și Asigirarea Calității a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” pentru anul școlar 2021-2022
 


  

  

12 3 4