Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2021_1
2021_3
2021_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

PROCES-VERBAL din 20 august 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 33 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 32 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021, precum și pentru modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 15 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2021 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Â R E A   Nr. 31 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 24 din 30 iunie 2021 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  pentru aprobarea întocmirii documentației tehnice în vederea completării proiectului tehnic al obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea devizului general actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 30  pentru constituirea Comisiei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale și a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind cererile de locuințe sociale, precum și pentru aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a acestor comisii   


H O T Ă R Â R E A   Nr. 29  pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din Comuna Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 28  pentru atestarea apartenenței la domeniul public al comunei a șase cimitire

comunale aflate pe teritoriul administrativ al comunei Răducăneni 


PROCES-VERBAL din 30 iunie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 27  privind numirea domnului consilier local Alupoaei Andrei în calitatea de coordonator și responsabil al întregii activități a echipei de fotbal „ASTRA” Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 26  pentru aprobarea inventarului patrimoniului Comunei Răducăneni, precum şi pentru

casarea unor bunuri (mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar)  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 25  pentru acordarea dreptului de acces gratuit Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Iași, pe unele drumuri de exploatare (DE) aflate în extravilanul comunei,  în vederea realizării investiției „Reabilitarea amenajării de irigații Sculeni-Țuțora-Gorban, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 24  pentru aprobarea întocmirii documentației tehnice în vederea completării  proiectului tehnic al obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea devizului general actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 23  privind aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) în vederea realizării obiectivului de investiție „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 22  pentru clasificarea ca drumuri de interes local, respectiv ca drumuri sătești, a unor drumuri neclasificate, precum și pentru însușirea acestora în domeniul public al comunei 


PROCES-VERBAL din 12 mai 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 pentru asumarea valorii totale eligibile angajată de UAT Comuna Răducăneni în vederea implementării Proiectului „Familie fără frontiere”, cod SMIS 137429, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 


  

  

123 4