Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2024
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2024_1

Doc_inf_financiare
Alte_documente
2023_5
2022_4
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2024_1

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2024, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 30 ianuarie 2024 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2024, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2024 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 pentru aprobarea finanţării multianuale a obiectivului de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56, situat în comuna Răducăneni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 19 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2024, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 30 ianuarie 2024 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2024, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2024 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 18 pentru aprobarea devizului lucrărilor rămase de executat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea devizului general actualizat și a noilor indicatori tehnico-economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 17  pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, obiectiv finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local, după finalizarea procedurilor de achiziție publică

  


 


 

  

  

1 2 │3│4

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local