Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

Componenta
2021_1
Declaratii de avere si interese
Hot_dezb_pub_2023
Hot_dezb_pub_2019
Hot_dezb_pub

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

| 2023 | 2021-2022 | 2019-2020 | 2018 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului Adițional nr. 41 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, precum și pentru aprobarea Contractului de delegare nr. 48/2009 consolidat, cu modificările și completările aduse prin Actele adiționale nr. 1 – 41

ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din Comuna Răducăneni

ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului local pentru anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru trecerea unor terenuri în suprafață totală de 50,00 ha având categoria de folosință „pășune” din domeniul public în domeniul privat al comunei și punerea la dispoziția Comisiei locale Răducăneni pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în vederea punerii în executare a Hotărârii nr. 166 din 28 aprilie 2020 a Comisiei județene Iași pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Comnei Răducăneni

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și ataxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2023