Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

Componenta
HA_2019
Declaratii de avere si interese
Hot_dezb_pub_2021
Hot_dezb_pub

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

2021 | 2019-2020 | 2018 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE pentru revocarea Hotărârilor cu nr. 19 și nr. 20 din 14.06.2018 ale Adunării generale a Asociațiilor a Asociației Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași - ARSACIS

 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru avizarea modificării Regulamentului APAVITAL al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru aprobarea modificărilor Contractului de de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă de canalizare nr. 48/2009, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a suprafeței de 504,04 ha pășune permanentă din total suprafață de 811,67 ha, pășune aflată în domeniul public al comunei Rducăneni, precum și pentru aprobarea documentației de atribuire și a componenței comisiei de licitație

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Construire clădire pe structură metalică cu destinatia spălătorie automată, self service”, pe teren privat din sat Răducăneni în suprafață de 2.086 mp, număr cadastral 61218 (beneficiar Ciobanu Paul din satul Răducăneni)

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei VII la Hotărârea nr. 43 din 21 noiembrie 2019 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit în vederea parcelării și concesionării pentru construirea de locuințe și funcțiuni conexe pentru suprafața de 23,248 mp, teren aflat în domeniul public al comunei, identificat prin număr cadastral 60741, amplasat în sat Răducăneni

ANUNȚ pentru aprobare PUZ

ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2021