Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2024
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2024_2

Doc_inf_financiare
Alte_documente
pv
Publicatii_casat_2022
ADCFOACP_CfL

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local  2024anterioare                                                              

P R O C E S – V E R B A L  încheiat astăzi 26 iunie 2024 în ședința ordinară, a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


P R O C E S – V E R B A L  încheiat astăzi 04 iunie 2024 în ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


P R O C E S – V E R B A L  încheiat astăzi 30 mai 2024 în ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


P R O C E S – V E R B A L  încheiat astăzi 28 martie 2024 în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


P R O C E S – V E R B A L  încheiat astăzi 14 martie 2024 în ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


P R O C E S – V E R B A L încheiat astăzi 20 februrie 2024 în ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


P R O C E S – V E R B A L încheiat astăzi 30 ianuarie 2024 în ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


P R O C E S – V E R B A L încheiat astăzi 08 ianuarie 2024 în ședința extraordinară, de îndată, a Consiliului Local al Comunei Răducăneni
 

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilor primarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației locale

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele ședințelor publice

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local

Publicarea declarațiilor de căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună si necesară