Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_1
DAE
Doc_inf_financiare
Alte_documente
Publicatii_casat_2022

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL                                                                                                                 Alte documente

  

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2021

Buletin informativ anual - Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public pentru anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2020

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2019

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2018

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2017

  

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilorprimarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației locale

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele ședințelor publice

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local

Publicarea declarațiilor de căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună si necesară