Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2024

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2024
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2024_2

Doc_inf_financiare
Alte_documente
Informare_asupra_proiectelor
Publicatii_casat_2022

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL  - Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

  

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2024

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică pentru anul 2023

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 30.09.2023

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică pentru anul 2022

Buletin informativ anual - Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public pentru anul 2022

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2021

Buletin informativ anual - Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public pentru anul 2021

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2020

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2019

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2018

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică pentru anul 2017

  

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Registrul privind înregistrarea refuzului de a semna/ contrasemna/ aviza actele administrative precum și obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

Registrul privind consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor Consiliului Local și ale proiectelor dispozițiilorprimarului

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației locale

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minutele ședințelor publice

Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local

Publicarea declarațiilor de căsătorie

Alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică, conform legii

Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună si necesară