Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_2
Doc_inf_financiare
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2021_1

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

PROCES-VERBAL din 12 mai 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 pentru asumarea valorii totale eligibile angajată de UAT Comuna Răducăneni în vederea implementării Proiectului „Familie fără frontiere”, cod SMIS 137429, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 


  

  

12