Home
Contact


SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2020
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

PROCES-VERBAL din 25 februarie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 12 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 41 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, precum și pentru aprobarea Contractului de delegare nr. 48/2009 consolidat, cu modificările și completările aduse prin Actele adiționale nr. 1 - 41 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 11 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de 2.000 mp teren, proprietate publică a comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 10 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 9 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni


PROCES-VERBAL din 29 ianuarie 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 8 pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr. 7 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56, situat în comuna Răducăneni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 6  privind numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 5 pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2021


H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul  2021, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


H O T Ă R Â R E A   Nr. 3 privind însușirea în domeniul privat al comunei a două containere sanitare și darea acestora în administrare și folosință gratuită Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 2  privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2021 – 2022     


H O T Ă R Â R E A   Nr. 1 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 40 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A