Home
Contact


Galery
Home
Cariera1


Hot_dezb_pub
HA_2018
EP

Hot_dezb_pub
Hot_dezb_pub
Products
Products
Products
Cariera1
Hot_dezb_pub
EP
Products
Products
Products

09.03.2009

pentru eliberarea adeverinței cu vechimea în muncã efectuatã la fostul C.A.P.

pentru înscrierea în Registrul Agricol

pentru acordarea diplomei și a premiului de fidelitate pentru 50 de ani de cãsãtorie

pentru scutirea de plata taxelor și impozitelor locale datoratã certificatului de încadrare în grad de handicap

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

  

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Urbanism | Cereri tip | Publicație căsătorie