Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Doc_inf_financiare
Publicatii_casat_2020
Alte_documente

Welcome

09.03.2009

MONITORUL OFICIAL LOCAL                                                                Documente și informații financiare

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A   Nr. 20  pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2021, precum și pentru modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 15 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2021 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul


H O T Ă R Â R E A Nr.15 pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021


Proiect de hotărâre pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2021


DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE la 31.12.2020

Situația activelor fixe amortizabile

Situația activelor fixe neamortizabile

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală

Balanța sintetică

Bilanț

Contul de execuție 2A: Administrația locală - finațare integrală din buget - cheltuieli

Contul de execuție 2E: Administrația locală - activități finanțate  integral din venituri proprii - cheltuieli

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 51.02 -Autorități publice și acțiuni externe

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 54.02 -Alte servicii publice generale

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 61.02 -Ordine publică și siguranță națională

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 65.02 – Învățământ

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 65.10 - Învățământ

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 66.02 – Sănătate

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 67.02 – Cultură, recreere și religie

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 68.02 – Asigurări și asistență socială

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 68.10 – Asigurări și asistență socială

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 70.10 – Asigurări și asistență socială

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 74.02 – Protecția mediului

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 84.02 – Transporturi

Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 84.10 – Transporturi

Contul de execuție 2A: Administrația locală - finațare integrală din buget- Venituri

Contul de execuție 2E: Administrația locală - finațare integrală din buget- Venituri

Contul de rezultat patrimonial

Situația fluxurilor de trezorerie – Bănci

Situația fluxurilor de trezorerie

Disponibil din mijloace cu destinație specială