Home
Contact


Galery
Home


Hot_dezb_pub
HA_2018


Hot_dezb_pub
Products
Products


Hot_dezb_pub
EP
Products

HA_2018


09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

2018 | 2017 și anterior

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliutui Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018 (1072/RG din 09.02.2018)

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliutui Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018 (1080/RG din 09.02.2018)

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Răducăneni

PLAN AMENAJAMENT PASTORAL COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2018