Home
Contact


Galery
Home
Cariera1


Hot_dezb_pub
HA_2018
EP

Hot_dezb_pub
Products
Products

Cariera1
Hot_dezb_pub
EP
Products

HA_2018
EP

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

2018 | 2017 și anterior

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliutui Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018 (1072/RG din 09.02.2018)

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliutui Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018 (1080/RG din 09.02.2018)

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Răducăneni

PLAN AMENAJAMENT PASTORAL COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2018

 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 811,67 ha pășune aflată în domeniul public al comunei Răducăneni, precum și pentru aprobarea documentației de atribuire și a componeței comisiei de licitație