Home
Contact


SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2019
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2020
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
HA_2020
Publicatii_casat_2020
Alte_documente

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL                                                           Regulamentele privind procedurile administrative                       


    Codul etic și de integritate al funcționarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Răducăneni, județul Iași

   Codul etic și de integritate al personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Răducăneni, județul Iași


  

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com