Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_4
DAE
Doc_inf_financiare
Alte_documente
Contact


Organigrama
SVSU
Disp_caract_normativ
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
2021_2
Avere_interese_2021

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Publicatii_casat_2022
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
ProductsALEGERI _LOCALE_2020

Comuna RĂDUCĂNENI

De interes

Home

09.03.2009

județul Iași

Istoric | Galerie foto | Contact | Primar | Viceprimar | Organigramă | S.V.S.U. | Dispoziții cu caracter normativ | Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese | Strategie de dezvoltare | Informații obligatorii conform legii | Alte informații | Urbanism | Cereri tip | Publicație căsătorie | Carieră | Organizare | Evidența persoanelor | Stare civilă

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro

Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/

Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/http://catalinhadar.wix.com/lemn

http://enacheemanuel.blogspot.ro/

DISPOZIȚIA Nr. 248 privind unele reglementări în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul instituției

DECLARAȚIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

PLAN DE INTEGRITATE al Primăriei comunei Răducăneni, județul Iași

ANUNȚ PUBLICITAR și DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE privind achiziția de servicii de catering pentru Centrul Educațional Răducăneni, județul Iași în cadrul proiectului „Familie fără frontiere”, cod SMIS 137429, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

  

ANUNȚ COLECTIV SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII