Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_4
DAE
Doc_inf_financiare
Alte_documente
Contact


Organigrama
SVSU
Disp_caract_normativ
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
2021_2
Avere_interese_2021

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
ProductsALEGERI _LOCALE_2020

Comuna RĂDUCĂNENI

De interes

Home

09.03.2009

județul Iași

Istoric | Galerie foto | Contact | Primar | Viceprimar | Organigramă | S.V.S.U. | Dispoziții cu caracter normativ | Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese | Strategie de dezvoltare | Informații obligatorii conform legii | Alte informații | Urbanism | Cereri tip | Publicație căsătorie | Carieră | Organizare | Evidența persoanelor | Stare civilă

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Grupul de Acțiune Locală (GAL)

http://dealurile-bohotinului.ro

Consiliul Județean Iași (CJI)

http://www.icc.ro/

Instituția Prefectului Iași

https://www.prefecturaiasi.ro/http://catalinhadar.wix.com/lemn

http://enacheemanuel.blogspot.ro/

DISPOZIȚIA Nr. 248 privind unele reglementări în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 la nivelul instituției

DECLARAȚIE privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

PLAN DE INTEGRITATE al Primăriei comunei Răducăneni, județul Iași

ANUNȚ

Procedura de atribuire a apartamentelor locuințe sociale

LISTA PRlVlND ORDlNEA CERERILOR PENTRU LOCUINȚE SOClALE ÎN FUNCȚIE DE PUNCTAJUL ATRIBUIT FIECARUI DOSAR ELIGIBIL

  

ANUNȚ COLECTIV SOMAȚII ȘI TITLURI EXECUTORII