Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
Componenta
2021_1
Declaratii de avere si interese
Hot_dezb_pub_2019
Hot_dezb_pub

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

2021 | 2019-2020 | 2018 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului Adițional nr. 41 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, precum și pentru aprobarea Contractului de delegare nr. 48/2009 consolidat, cu modificările și completările aduse prin Actele adiționale nr. 1 – 41

ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din Comuna Răducăneni

ANUNȚ PROIECT DE HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului local pentru anul 2021