|Strategie de dezvoltare |

Componența

Hotărâri adoptate

Hotărâri în dezbatere publică

H O T Ă R Â R E A   nr. 39/2010 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

Proces-verbal din data de 3 august 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 40/2010 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

pentru aprobarea statelor de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni și a structurilor aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Răducăneni precum și  pentru aprobarea organigramei

Proces-verbal din data de 9 august 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 41/2010

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 43/2010

pentru aprobarea efectuării activității de pază la nivelul Comunei Răducăneni de către o societate specializată de pază și protecție   

H O T Ă R Â R E A   nr. 45/2010

privind aprobarea raportului  de evaluare în vederea vânzării unor bunuri aflate în domeniul privat al comunei și aprobarea unor reglementări pentru desfășurarea licitației publice

Proces-verbal din data de 17 septembrie  2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 47/2010

privind aprobarea transmiterii în folosință și administrare gratuită către Inspectoratului pentru Situații de Urgenț㠄Podu Înalt” al județului Vaslui  a Ambulanței tip B aflată în domeniul privat al Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A   nr. 48/2010 + Anexa 1 + Anexa 2 + Anexa 3

privind adoptarea  Regulamentului  de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținand domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale Răducăneni

H O T Ă R Â R E A   nr. 49/2010

privind modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 41/2009 pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 50/2010

privind aprobarea proiectului PROMOVAREA LA NIVEL NAȚIONAL A PRODUSELOR TURISTICE ȘI TRADIȚIILOR SPECIFICE ZONEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI și a cheltuielilor legate de proiect

Proces-verbal din data de 26 octombrie  2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 52/2010

privind acordarea unui mandat general Primarului Comunei Răducăneni în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Răducăneni în fața instanțelor judecătorești

H O T Ă R Â R E A   nr. 53/2010

privind  modificarea și completarea Hotărârii nr. 49/26.10.2010 pentru  aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni

H O T Ă R Â R E A   nr. 54/2010 + Anexa

cu privire la  aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2011

H O T Ă R Â R E A   nr. 56/2010

privind trecerea din domeniul privat al Comunei Răducăneni  a terenului în suprafață de 2.933 m.p.  situat în intravilanul satului  Răducăneni (T 81/P 3490; 3490/1), în  domeniul public al Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A   nr. 57/2010

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Răducăneni nr. 55/30 septembrie 2008 referitoare la aprobarea vănzării unor suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Răducăneni

Proces-verbal din data de 25 noiembrie  2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 58/2010 + Anexa 1 +Anexa 2 + Anexa 3 + Anexa 4

privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale Comunei Răducăneni

H O T Ă R Â R E A   nr. 59/2010

privind atribuirea  denumirii de  „Radu Rosetti” Bibliotecii Comunale Răducăneni

H O T Ă R Â R E A   nr. 60/2010 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 61/2010

privind  trecerea  din domeniul public al Comunei Răducăneni și din administrarea  Ministerului  Administrației și Internelor  - Inspectoratul  Județean al Poliției de Frontieră Iași a terenului în  suprafață de 2.933 m.p. situat în intravilanul satului  Răducăneni(T 81/P 3490, P 3490/1) în  domeniul public al Statului Român și în administrarea  Ministerului  Administrației și Internelor  - Inspectoratul  Județean al Poliției de Frontieră Iași

H O T Ă R Â R E A   nr. 62/2010

privind aprobarea Caietului de sarcini potrivit căruia se vor vinde, prin licitație publică, două imobile – corp clădire C1 și corp clădire C2 – și terenul aferent acestora în suprafață de 3.062,23 metri pătrați, proprietatea  privată a Comunei Răducăneni,  județul Iași, transcris în Cartea Funciară nr. 67 cu nr. Cadastral 94 

Proces-verbal din data de 15 decembrie 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 63/2010 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

Proces-verbal din data de 22 decembrie 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 46/2010 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 51/2010 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2010

H O T Ă R Â R E A   nr. 55/2010 + Anexa 1 +Anexa 2 + Anexa 3 + Anexa 4

privind aprobarea cuantumului  tarifelor lunare de închiriere pe metru pătrat pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenurilor aflate în patrimoniul Comunei Răducăneni