Comuna

RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Home
Consiliul Local
Primăria Comunei
Declarații de avere
Hotarari adoptate
Interes public
Formulare
Licitații
Carieră
S.V.S.U.
Evenimente
Galerie foto
Contact

 

ANUNŢ

      „Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, CF 4540356, anunţă organizarea unei licitaţii publice deschise cu strigare, în ziua de 20.01.2011, ora 10°°, pentru vânzarea a două imobile  şi a  terenului aferent acestora în suprafaţă de 3.062,23 m.p.,  proprietate privată a Comunei Răducăneni. 

         Caietul de sarcini se poate procura de la sediul nostru - serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, contra cost, achitând suma de 50 RON  la casieria Primăriei Răducăneni.

         Data limită până la care se pot solicita clarificări este luni 17.01.2011, ora15°°  .

         Documentele se depun într-un singur exemplar, la sediul Primăriei Răducăneni, judeţul Iaşi, data limită pentru depunerea acestora este 20.01.2011, ora 900.

         Deschiderea liciaţiei se va face la data de 20.01.2011 ora 10°°, la sediul Primăriei Răducăneni.

         Soluţionarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vânzare-cumpărare, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează de secţia de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.

         Relaţii se pot obţine la sediul Primăriei comunei Răducăneni sau la tel./fax.:0232/292.438.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITATORI Website counter
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact
admin@comunaraducaneni.ro.
Last updated: 15.05.2017