Comuna RĂDUCĂNENI județul Iași

 

Pentru vizualizarea și tipărirea formularelor aveți nevoie de Acrobat Reader. Pentru a-l descărca și instala click pe link-ul următor: https://get.adobe.com/reader/

 

 

 

Publicație căsătorie>>

 

Categoria Formular

URBANISM

Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desiințare
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Autorizație de construire/desființare
Certificat de urbanism

Serviciul public comunitar local de evidenȚĂ a populaȚiei

(S.P.C.L.E.P.)

Cerere stare civilă
Cerere duplicat certificat căsătorie
Cerere duplicat certificat naștere
CERERE PENTRU ELIBERARE ACT IDENTITATE-anexa11
CERERE PENTRU INSCRIEREREA MENTIUNII DE RESEDINȚĂ-anexa19
CERERE SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINATATE ÎN ROMÂNIA anexa15
CERERERE CARTE PROVIZORIE ȘI REȘEDINȚĂ CRDS-anexa18
Declarația solicitantului privind domiciliul-anexa14
Declarație de primire în spațiul locativ al proprietarului-anexa12
Declarație de primire în spatiul locativ al proprietarului prin mandatar-anexa13
Model procură specială pentru eliberarea actului de identitate-anexa21

 

Componență ׀ Hotărâri adoptate  ׀ Hotărâri în dezbatere publică ׀ Organigrama ׀ Primar׀ ׀ Viceprimar ׀

׀Aparatul de specialitate al Primarului |Strategie de dezvoltare |

 

 

 

 

Home
Consiliul Local
Primăria Comunei
Hotarari
Formulare
S.V.S.U.
Galerie foto
Contact
Declaratii.htm