Comuna RĂDUCĂNENI județul Iași

 

Pentru vizualizarea și tipărirea formularelor aveți nevoie de Acrobat Reader. Pentru a-l descărca și instala click pe link-ul următor: https://get.adobe.com/reader/

 

 

 

Publicație căsătorie>>

 

Categoria Formular

URBANISM

Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desiințare
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Autorizație de construire/desființare
Certificat de urbanism

Serviciul public comunitar local de evidenȚĂ a populaȚiei

(S.P.C.L.E.P.)

Cerere stare civilă
Cerere duplicat certificat căsătorie
Cerere duplicat certificat naștere
CERERE PENTRU ELIBERARE ACT IDENTITATE-anexa11
CERERE PENTRU INSCRIEREREA MENTIUNII DE RESEDINȚĂ-anexa19
CERERE SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINATATE ÎN ROMÂNIA anexa15
CERERERE CARTE PROVIZORIE ȘI REȘEDINȚĂ CRDS-anexa18
Declarația solicitantului privind domiciliul-anexa14
Declarație de primire în spațiul locativ al proprietarului-anexa12
Declarație de primire în spatiul locativ al proprietarului prin mandatar-anexa13
Model procură specială pentru eliberarea actului de identitate-anexa21

Componență ׀ Hotărâri adoptate  ׀ Hotărâri în dezbatere publică ׀ Organigrama ׀ Primar׀ ׀ Viceprimar ׀

׀Aparatul de specialitate al Primarului |Strategie de dezvoltare |

Cereri tip

pentru eliberarea adeverinței cu vechimea în muncă efectuată la fostul C.A.P.

pentru înscrierea în Registrul Agricol

pentru acordarea diplomei și a premiului de fidelitate pentru 50 de ani de căsătorie

pentru scutirea de plata taxelor și impozitelor locale datorată certificatului de încadrare în grad de handicap

 

 

 

Home
Consiliul Local
Primăria Comunei
Hotarari
Formulare
S.V.S.U.
Galerie foto
Contact
Declaratii.htm
Cariera.htm