Home
Contact

Istoric
Primar5
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2021

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_2

Doc_inf_financiare
Alte_documente

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

PRIMAR                                                                                                          


            RAPORT DE ACTIVITATE CU PRIVIRE LA REALIZĂRILE d-Iui PRIMAR VIOREL ILIE ÎN PERIOADA DE MANDAT

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com