pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumã de 458.816,78 lei înregistrat la secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, din disponibilul bugetului local 

1/2018

2/2018

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare piațã agroalimentarã în localitatea Rãducãneni, comuna Rãducãneni, județul Iași”

Proces-verbal din data de 9 ianuarie

3/2018

privind implementarea proiectului „Modernizare piațã agroalimentarã în localitatea Rãducãneni, comuna Rãducãneni, județul Iași”

4/2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Cãmin Cultural în localitatea Rãducãneni, comuna Rãducãneni, județul Iași

Proces-verbal din data de 23 ianuarie

Înregistrarea video a ședinței din data de 23 ianuarie 2018

IANUARIE 2018

5/2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni

6/2018

privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2018 – 2019

pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului în sumã de 458.816,78 lei înregistrat la secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017, din disponibilul bugetului local 

1/2018

2/2018

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare piațã agroalimentarã în localitatea Rãducãneni, comuna Rãducãneni, județul Iași”

Proces-verbal din data de 9 ianuarie

3/2018

privind implementarea proiectului „Modernizare piațã agroalimentarã în localitatea Rãducãneni, comuna Rãducãneni, județul Iași”

4/2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Cãmin Cultural în localitatea Rãducãneni, comuna Rãducãneni, județul Iași

Proces-verbal din data de 23 ianuarie

Înregistrarea video a ședinței din data de 23 ianuarie 2018

IANUARIE 2018

5/2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni

7/2018

pentru aprobarea Planului de lucrari ce urmeaza a fi executate, în anul  2018, de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

8/2018

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea și înfrumusețarea localitaților Comunei Răducăneni în anul 2018

9/2018

privind numirea președintelui de ședințã a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

10/2018

privind organizarea evenimentului „Zilele Comunei Rãducãneni”

Proces-verbal din data de 30 ianuarie

Înregistrarea video a ședinței din data de 30 ianuarie 2018