HA_2020
HA_2019

 

 Ședința din Camera de consiliu de la 15.10.2020

ÎNCHEIERE validare mandat consilieri

OCTOMBRIE 2020

Proces-verbal din data de 21 octombrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale e constituire a Consiliului local al comunei Răducăneni, județul Iași

Ordin nr. 293