HA_2020
HA_2019

1/2018

 

 Ședința din Camera de consiliu de la 28.10.2020

ÎNCHEIERE validare supleanți Consiliul local

NOIEMBRIE 2020

Proces-verbal din data de 4 noiembrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

  

24/2020

privind stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi componenţa acestora  

  

25/2020

 privind alegerea viceprimarului comunei Răducăneni

26/2020

pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” 

27/2020

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

28/2020

pentru ratificarea a două dispoziții ale primarului Comunei Răducăneni, ambele privind rectificarea bugetului local

29/2020

pentru ratificarea a două dispoziții ale primarului Comunei Răducăneni, ambele privind rectificarea bugetului local

29/2020

pentru rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 27 februarie a Consiliului Local al comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2020, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2020 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrala de la bugetul local

30/2020

privind desemnarea reprezentantului comunei Răducăneni, precum și a persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei Răducăneni, în Adunarea Gnerală a Asociației Regionale a Serviciilor de apă Canal Iași - ARSACIS

31/2020

privind desemnarea reprezentantului comunei Răducăneni, precum și a persoanei care poate înlocui reprezentantul comunei Răducăneni, în Adunarea Gnerală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași

32/2020

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Răducăneni în Comisia pentru evaluarea și asigurării calității a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”

33/2020

privind respingerea proiectului de hotărâre cu nr. 7197/RG/30.10.2020 peentru aprobarea Planul tarifar al operatorului S.C. APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 și a Actului Adițional nr. 38 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociația Regională a Serviciilor Apă – Canal Iași – ARSACIS și S.C. APAVITAL S.A.

34/2020

Proces-verbal din data de 17 noiembrie