HA_2020
HA_2019

1/2018

 

 privind instituirea unor facilități fiscale și  aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Răducăneni

 

14/2020

IUNIE 2020

Proces-verbal din data de 30 iunie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

privind reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, pentru anul 2020   

15/2020

privind unele măsuri pentru inventarierea domeniului public și privat al comunei   

16/2020