HA_2020
HA_2019

1/2018

 

pentru aprobarea devizului general actualizat după întocmirea proiectului tehnic și după încheierea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții  „Reabilitare și modernizare școală gimnazială și grădinița Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici 

17/2020

IULIE 2020

Proces-verbal din data de 13 iulie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

18/2020