HA_2020
HA_2019

1/2018

 

privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Răducăneni, pentru anul școlar 2020 – 2021   

  

1/2020

2/2020

pentru darea în folosință gratuită a 5.956 m.l. de teren din zona de protecție a unor drumuri aflate în extravilanul și intravilanul comunei, precum și acordarea dreptului de acces la acest teren, firmei RCS & RDS SA, în vederea realizării investiției „Construire rețea fibră optică intercity îngropată în UAT: Tomești, Comarna, Costuleni, Răducăneni, Ciortești, Dolhești-județul Iași”  

IANUARIE 2020

Proces-verbal din data de 30 ianuarie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

3/2020

 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, prin Actul Adițional nr. 33

4/2020

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A, prin Actul Adițional nr. 34

5/2020

pentru aprobarea Planului de lucrări ce urmează a fi executate, în anul  2020, de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

6/2020

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2020

7/2020

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni