HA_2020
HA_2019

1/2018

 

 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Axinte Petronela

19/2020

AUGUST 2020

Proces-verbal din data de 25 august

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

pentru modificarea și completarea Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PLAIURILE JIJIEI”, urmare a aderării la asociație a Unităţii Administrativ-Teritoriale Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași 

20/2020

privind aprobarea devizului general actualizat, după întocmirea proiectului tehnic și după încheierea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

21/2020

privind aprobarea devizului general actualizat, după întocmirea proiectului tehnic și după încheierea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții

„Modernizare drum comunal și drumuri sătești prin asfaltare: DC 66, DS 1509, DS 1716, DS 3386, DS 3541, DS 3367, DS 3247, DS 1999, DS 1844, DS 1886, DS 1920, DS 330, DS 3575, DS 633, DS 3147 și amenajare intersecții cu DN 28, în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și a noilor indicatori tehnico-economici 

22/2020

pentru rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2020, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 27 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2020, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2020 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

23/2020