Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_4

Doc_inf_financiare
Alte_documente

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ DIN

LOCALITATEA RĂDUCĂNENI,

COMUNA  RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI”.

2022

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

ANUNȚ PUBLICITAR

CAIET DE SARCINI

FORMULARE PENTRU OFERTANȚI

LISTE DE CANTITĂȚI ELIGIBIL+NELIGIBIL PIAȚĂ RĂDUCĂNENI

PROIECT TEHNIC PIAȚA RĂDUCĂNENI

DTAC PIAȚA RĂDUCĂNENI

DTOE-HALA PIAȚA RĂDUCĂNENI

AVIZ DELGAZ GRID PIAȚA RĂDUCĂNENI

PLAN SITUAȚIE HALA PIAȚA RĂDUCĂNENI

ARHITECTURA

REZISTENȚA

INSTALAȚII