Anunt_2022

Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_3

Doc_inf_financiare

Contact


Organigrama
SVSU
Disp_caract_normativ
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
2021_2
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Publicatii_casat_2022
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products


Comuna RĂDUCĂNENI

De interes

INFORMARE privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic, ca urmare a publicării HG nr. 3/04.01.203

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2023

ANUNȚ DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE „MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ DIN LOCALITATEA RĂDUCĂNENI, COMUNA  RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI”.

 

me

09.03.2009

județul Iași

Istoric | Galerie foto | Contact | Primar | Viceprimar | Organigramă | S.V.S.U. | Dispoziții cu caracter normativ | Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese | Strategie de dezvoltare | Informații obligatorii conform legii | Alte informații | Urbanism | Cereri tip | Publicație căsătorie | Carieră | Organizare | Evidența persoanelor | Stare civilă

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

DISPOZIȚIA Nr. 244 pentru adoptarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională și a Planului de integritate în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul instituției


DECLARAȚIE privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonateleStrategiei Naționale Anticorupție 2021-2025


PLAN DE INTEGRITATE al Primăriei comunei Răducăneni, județul Iași

ANUNȚ INDIVIDUAL  pentru comunicarea prin publicitate din 22 septembrie 2023

ANUNȚ INDIVIDUAL  pentru comunicarea prin publicitate din 29 august 2023

ANUNȚ COLECTIV  pentru comunicarea prin publicitate din 17 august 2023

Comunicate de presă


REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI


REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA „SPIRU HARET” RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘICONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS – PENTRU TINERI/LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI


REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA NR.2  RĂDUCĂNENI, COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR)