HA_2019
HA_2019

1/2018

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2018

  

42/2018 + Anexe

SEPTEMBRIE 2018

43/2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 12/19.02.2018 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2018 în Comuna Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare

Proces-verbal din data de 26 septembrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

44/2018

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor

 tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal și drumuri sătești prin asfaltare: DC 66, DS 1509, DS 1716, DS 3386, DS 3541, DS 3367, DS 3247, DS 1999, DS 1844, DS 1886, DS 1920, DS 330, DS 3575, DS 633, DS 3147 și amenajare intersecții cu DN 28, în comuna Răducăneni, județul Iași”

45/2018

pentru aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Construire Cămin Cultural în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”

46/2018

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului situat în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași și asigurarea condițiilor în vederea realizării obiectivului de investiţii  „Construire Cămin Cultural în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”

47/2018 + Anexa

privind unele reglementări referitoare la parcul auto al U.A.T. Comuna Răducăneni

48/2018

pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” 

49/2018

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”