HA_2019
HA_2019

1/2018

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire Cămin Cultural în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici și a sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 

37/2019 + Anexe

OCTOMBRIE 2019

38/2019

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Răducăneni în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”

Proces-verbal din data de 3 octombrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

39/2019

pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Răducăneni în

Consiliul de administraţie al  Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” 

40/2019

 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor

 tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56 situat în comuna Răducăneni, județul Iași”

Proces-verbal din data de 10 octombrie