HA_2019
HA_2019

1/2018


  

50/2018

OCTOMBRIE 2018

Proces-verbal din data de 24 octombrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

51/2018

privind aprobarea Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „PLAIURILE JIJIEI” 

52/2018

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei și în administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni a imobilului având categoria de folosință de drum, înscris în Cartea Funciară nr. 61320 UAT Răducăneni, precum și clasificarea acestuia 

53/2018

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni

privind aprobarea asocierii Comunei Răducăneni cu alte unități administrativ teritoriale în vederea  înfiinţării  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PLAIURILE JIJIEI”

Proces-verbal din data de 31 octombrie