HA_2019
HA_2019

1/2018

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

41/2019

NOIEMBRIE 2019

42/2019+ Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2019 

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

43/2019 + Anexa

pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2020

44/2019

pentru transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului achiziții publice, în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent  

Proces-verbal din data de 21 noiembrie