HA_2019
HA_2019

1/2018

24/2018

privind aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții în vederea realizării obiectivului de investiție „Modernizare drum comunal și drumuri sătești prin asfaltare: DC 66, DS 1716, DS 3247, DS 3575, DS 3386, DS 3541, DS 3367,  DS 1844, DS 1886, DS 1920, DS 330, DS 1999 DS 1509 și amenajare intersecții cu DN 28, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”

pentru modificarea Hotărârii nr. 12/19.02.2018 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investiţiilor pentru anul 2018 în Comuna Răducăneni

20/2018

21/2018

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2018

22/2018

privind reglementarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondului forestier aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, pentru anul 2018

MARTIE 2018

23/2018

privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare/reabilitare Liceu Teoretic Lascăr Rosetti Răducăneni în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare” 

25/2018

pentru modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cu nr. 48/2009, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A., prin Actul Adițional nr. 24

Proces-verbal din data de 27 martie

Înregistrarea video a ședinței din data de 27 martie 2018

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași