HA_2019
HA_2019

1/2018

privind aprobarea devizului actualizat pentru lucrările rămase de executat în anul 2019, în cadrul obiectivului de investiții „Modernizare prin betonare drumuri sătești DS 4214, DS 2072, DS 3647,

DS 3598, DS 3972, DS 3983, DS 2090 și DS 1720 din satul Răducăneni și satul Bohotin, comuna Răducăneni, județul Iași” 

22/2019

IUNIE 2019

23/2019

pentru modificarea Hotărârii nr. 18 din 24 aprilie 2019 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2019 în Comuna Răducăneni

Proces-verbal din data de 27 iunie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

24/2019

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

25/2019

pentru aprobarea întocmirii unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) în vederea extinderii rețelei electrice de distribuție, pentru o zonă cu o suprafață de 4.125 mp, dezmembrată în 14 loturi înscrise în cărțile funciare de la număr 61307 la număr 61320, în intravilan sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași