HA_2019
HA_2019

1/2018

 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 23 la Actul Constitutiv și a Actului Adițional nr. 24 la Statutul ASOCIAŢIEI  REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL IAŞI – ARSACIS

38/2018 + Anexe

IULIE 2018

39/2018

pentru aprobarea transformării funcţiei publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială -  Compartimentul autoritate tutelară și protecție socială, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant 

  

Proces-verbal din data de 31 iulie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

40/2018 + Anexa

privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea închirierii parțiale, prin licitaţie publică, a unui imobil cu suprafața construită de 30,50 m.p., aprobarea documentației de atribuire şi a componenţei comisiei de licitaţie, în vederea organizării și desfășurării procedurii

  

41/2018

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni