Home
Contact


Organigrama
Home
Cariera1


Hot_dezb_pub_2019
HA_2019
Declaratii de avere si interese

Hot_dezb_pub
Hot_dezb_pub
Urbanism
Products
Cariera1
Hot_dezb_pub
EP
Products

HA_2019
Declaratii de avere si interese
Hot_dezb_pub

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

2019 | 2018 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE pentru revocarea Hotărârilor cu nr. 19 și nr. 20 din 14.06.2018 ale Adunării generale a Asociațiilor a Asociației Regională a Serviciilor Apă-Canal Iași - ARSACIS

 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru avizarea modificării Regulamentului APAVITAL al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru aprobarea modificărilor Contractului de de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă de canalizare nr. 48/2009, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică cu strigare, a suprafeței de 504,04 ha pășune permanentă din total suprafață de 811,67 ha, pășune aflată în domeniul public al comunei Rducăneni, precum și pentru aprobarea documentației de atribuire și a componenței comisiei de licitație